Här finns vi

Restaurang Metropol
Stridsvagnsvägen 8
291 39 Kristianstad
Telefon 044-20 28 00

Gratis parkering!

Brasseriet
Tegelbruksvägen 15
291 36 Kristianstad
Telefon 044-20 28 01

Gratis parkering, även för bussar och lastbilar!
Infart från Industrigatan