Umpa-umpamusik, knödel, sauerkaraut och knätofsar.
Restaurangen öppnar 19.00

450:- per person – dricka tillkommer.